VÝROBA


Naše strojné vybavenie

 

Informácia o podporenom projekte z fondov EURÓPSKEJ ÚNIE

 • Číslo zmluvy:KaHR-111SP-0902/0397/57
 • Kód ITMS:25110120642
 • Názov projektu:Rozšírenie výroby o výrobky z masívu a dyhy
 • Stručný opis projektu:Nákup inovatívnych technológií na povrchovú úpravu nábytku
 • Miesto realizácie projektu: Bratislavská cesta 2791/114, Piešťany
 • Názov a sídlo prijímateľa: DAVID interier design, spol. s r.o.,
 • Bratislavská cesta 2791/114, Piešťany
 • Dátum začatia realizácie projektu:01/2014
 • Dátum skončenia realizácie projektu: 12/2015
 • Názov riadiaceho orgánu: Ministerstvo hospodárstva a výstavby SR
 • Odkaz na internetové stránky
 • riadiaceho orgánu: www.economy.gov.sk
 • Operačný program: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
 • Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
 • Výška poskytnutého príspevku: 795 005,20 Eur
 • www.hurkydurky.sk

Informácia o podporenom projekte z fondov EU

 •  
 • Číslo zmluvy: KaHR-111SP-0902/0397/57
 • Kód ITMS: NFP25110120397
 • Názov projektu: Nákup inovatívnej technológie s cieľom modernizácie výroby
 • Stručný opis projektu: Nákup strojov k výrobe interiérového, exteriérového zariadenia
 • Miesto realizácie projektu: Bratislavská cesta 2791/114, Piešťany
 • Názov a sídlo prijímateľa: DAVID interier design, spol. s r.o., Bratislavská cesta 2791/114, Piešťany
 •  
 • Dátum začatia realizácie projektu: august 2010
 • Dátum skončenia realizácie projektu: júl 2012
 • Názov riadiaceho orgánu: Ministerstvo hospodárstva a výstavby SR
 • Odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu: www.economy.gov.sk
 • Operačný program: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
 •  
 • Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
 • Výška poskytnutého príspevku: 954 323,20 Eur
 • Fotodokumentácia výsledkov projektu:inovatívna technológia: formátovacia píla, poloautomatická kolíkovačka, kolíkovačka, CNC centrum.
 •  
 • Inovatívna technológia: formátovacia píla, poloautomatická kolíkovačka,kolíkovačka, CNC centrum, odsávacie zariadenia 7 ks, korpus press, hranička.
 •