VÝROBA

Naše strojné vybavenie

Informácia o podporenom projekte z fondov EU

 

Číslo zmluvy: KaHR-111SP-0902/0397/57

Kód ITMS: NFP25110120397

Názov projektu: Nákup inovatívnej technológie s cieľom modernizácie výroby

Stručný opis projektu: Nákup strojov k výrobe interiérového, exteriérového zariadenia

Miesto realizácie projektu: Bratislavská cesta 2791/114, Piešťany

Názov a sídlo prijímateľa: DAVID interier design, spol. s r.o., Bratislavská cesta 2791/114, Piešťany

 

Dátum začatia realizácie projektu: august 2010

Dátum skončenia realizácie projektu: júl 2012

Názov riadiaceho orgánu: Ministerstvo hospodárstva a výstavby SR

Odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu: www.economy.gov.sk

Operačný program: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

 

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Výška poskytnutého príspevku: 954 323,20 Eur

Fotodokumentácia výsledkov projektu:inovatívna technológia: formátovacia píla, poloautomatická kolíkovačka, kolíkovačka, CNC centrum.

 

Inovatívna technológia: formátovacia píla, poloautomatická kolíkovačka,kolíkovačka, CNC centrum, odsávacie zariadenia 7 ks, korpus press, hranička.